UEFA Finansal Fair Play Uygulaması | Galatasaray İncelemesi

3.3.1.BAŞABAŞ DENKLİĞİ

Galatasaray kulübünün birinci inceleme döneminde 56 milyon €, ikinci inceleme döneminde ise 97 milyon € başa baş açığı verdiği görülmektedir. Bu durum kabul edilebilir sapmanın oldukça yukarısında bir seviyeyle kuralın ihlal edildiği anlamına gelmektedir.

 

Tablo 28: Galatasaray Kulübünün Dönemler İtibariyle Başa baş Denkliği

TCMB kur €/TL (31.05)

2,92

2,85

2,45

2,28

İnceleme Dönemi

2014-2015

2013-2014

2012-2013

2011-2012

Dönem Net Karı / Zararı (TL)

-87.498.433

-117.473.650

-99.879.966

-35.886.674

Dönem Net Karı / Zararı (€)

-29.965.217

-41.218.825

-40.600.889

-15.739.769

Sermaye Artırımı

7.704.578

11.152.338

Başa baş Açığı / Fazlası (€)

-97.559.483

-56.340.658

   
 

       Kaynak: Kulübün www.kap.gov.tr adresinde yayımlanmış finansal tablolarında derlenmiştir.

3.3.2.GÖSTERGELER

a. İşletmenin Devamlılığı

Galatasaray kulübünün son dört yıllık bağımsız denetim raporlarına bakıldığında 2013 yılı hariç olumlu görüşe rastlanmamaktadır. Son üç sezonda denetçi işletmenin sürekliliği ile ilgili ciddi şüphe olduğuna vurgu yapmıştır.

 

Tablo 29: Kulübün Bağımsız Denetim Raporlarında Yer Alan Denetçi Görüşleri

İşletmenin Devamlılığı

2014-2015

2013-2014

2012-2013

2011-2012

Denetçi Görüşü

Sınırlı olumlu

Sınırlı olumlu

Olumlu

Şartlı

İşletmenin sürekliliği

Ciddi şüphe

Ciddi şüphe

Ciddi şüphe

 

TTK

Borca batık

Borca batık

Teknik iflas

İflas bilançosu

Kaynak: Kulübün www.kap.gov.tr adresinde yayımlanmış finansal tablolarında derlenmiştir
 

Kulübün borçluluk yapısı TTK açısından borca batıklık olarak değerlendirilen düzeydedir. 2012 ve 2013 yıllarında teknik iflas olarak değerlendirilecek bir borç yükü altında olduğu denetim raporlarında vurgulanan bir başka konudur.

b.Negatif Öz sermaye

Şirket 2013 ve 2014 yıllarında sermaye artırımı yapmasına rağmen öz sermaye negatif görünümden kurtulamamıştır. Bu durum mali fair play kurallarının ihlali sayılmaktadır.

Tablo 30: Yıllar İtibariyle Öz sermaye – Sermaye Görünümü

 

2014-2015

2013-2014

2012-2013

2011-2012

Öz sermaye

-103.227.649

-15.513.236

-70.673.164

-251.274.609

Sermaye

21.645.000

21.645.000

13.940.422

2.788.084

 

           Kaynak: Kulübün www.kap.gov.tr adresinde yayımlanmış finansal tablolarında derlenmiştir

 

 

a.       Kamu İdarelerine, Çalışanlara ve Diğer Kulüplere Vadesi Geçmiş Borcun Olmaması

Galatasaray kulübünün mali tablolarında okunan kısa vadeli borçları aşağıda görüldüğü gibidir. Ancak kulüp mali tablolarından bu borçlar içinde vadesi geçmiş tutarların miktarı belirtilmediğinden kural ihlali konusunda yorum yapılamamaktadır.

Tablo 31: Galatasaray Kulübünün Yıllar İtibariyle Kısa Vadeli Borçları

Kısa Vadeli Borçlar

2014-2015

2013-2014

2012-2013

2011-2012

Kamu İdarelerine Borç

27.915.427

29.023.062

22.769.710

19.380.134

Çalışanlara Borç

73.580.132

63.569.857

46.118.890

38.547.910

Diğer Futbol Kulüplerine Borç

74.526.887

83.682.745

52.821.882

31.047.080

 

         Kaynak: Kulübün www.kap.gov.tr adresinde yayımlanmış finansal tablolarında derlenmiştir

 

3.3.3.EK GÖSTERGELER

Galatasaray kulübünün net borçları son dört sezonda da gelirlerini en az %150’den fazla aşmış durumdadır. Ücretlerin toplam giderler içindeki payı ise kriterleri sağlayacak düzeydedir.

Tablo 32: Galatasaray Kulübünün Net Borç/Gelir ile Ücret/Gider Oranları

 

 

2014-2015

2013-2014

2012-2013

2011-2012

Net borç / Gelir

164%

153%

157%

293%

Ücret / Gelir

73%

96%

65%

66%

 

     Kaynak: Kulübün www.kap.gov.tr adresinde yayımlanmış  finansal tablolarında derlenmiştir

 

a.       Net Borç / Gider Oranı : 2012 yılında %300 e yakın olan oran nispeten düzelerek %160 seviyelerine gerilemiş ancak mali fair play kuralını sağlamaktan uzak görünmektedir.

b.       Ücret Giderleri / Gider Oranı :  %70’in altında olması istenen bu oran 2012 ve 2013 yıllarında kriteri sağlarken 2014 yılında %96’ya çıkarak kural ihlal etmiştir. 2015 yılında kriter sınırında görülmektedir.

 

Bu çalışma "Sosyal Araştırmalar Dergisi" "The Journal of International Social Research" dergisinin Haziran 2016 tarihli 44. sayısında yayınlanmıştır.