Onur Özevin

Onur Özevin

UEFA Finansal Fair Play Uygulaması | Trabzonspor İncelemesi

3.4.1.BAŞABAŞ DENKLİĞİ

Trabzonspor kulübünün ilk izleme dönemini kapsayan 2012-2013 ile 2013-2014 sezonları toplamında 22 milyon € başa baş açığı verdiği görülmektedir. Bu rakam sermaye katsı olmadığı için kural ihlali sayılmaktadır. 

UEFA Finansal Fair Play Uygulaması | Galatasaray İncelemesi

3.3.1.BAŞABAŞ DENKLİĞİ

Galatasaray kulübünün birinci inceleme döneminde 56 milyon €, ikinci inceleme döneminde ise 97 milyon € başa baş açığı verdiği görülmektedir. Bu durum kabul edilebilir sapmanın oldukça yukarısında bir seviyeyle kuralın ihlal edildiği anlamına gelmektedir.

UEFA Finansal Fair Play Uygulaması | Fenerbahçe İncelemesi

3.2.1.BAŞABAŞ DENKLİĞİ

Mali fair play kriterleri kulüplerin bir sezonda zarar edebilecekleri maksimum tutarı belirlemiştir. Bu sınır sezon başına normal şartlarda ortalama 1.6 milyon € civarındadır. Oysa kulüp 2012 yılından sonra artan miktarda zarar etmeye başlamış ve zarar rakamı 2015 yılında 181.7 milyon TL ile zirve noktaya ulaşmıştır. 

UEFA Finansal Fair Play Uygulaması | Beşiktaş İncelemesi

3.1.1.BAŞABAŞ DENKLİĞİ

Beşiktaş kulübünün yıllık zarar miktarlarına bakıldığında 2013 yılında zararının yarıdan fazla azaltmış olmasına rağmen, takip eden yıllarda tekrar arttırdığı görülmektedir. FFP’nin ilk izleme dönemi olan 2011-2012 ve 2012-2013 sezonları  zarar toplamı 94 milyon €’nun üzerindedir. 

UEFA Finansal Fair Play Uygulamasının İncelenmesi

UEFA MALİ FAIR PLAY DÜZENLEMESİNİN AVRUPA FUTBOLU VE TÜRKİYE SÜPER LİGİ DÖRT BÜYÜK FUTBOL KULÜBÜ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

REVIEW OF UEFA FINANCIAL FAIR PLAY REGULATIONS ON EUROPEN FUTBOOL AND TURKEY SUPER LEAGUE FOUR BIG CLUBS

                                                                                                                                             Onur ÖZEVİN[1]*

ÖZET

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) futbolda mali disiplini sağlamak amacıyla, bünyesindeki 54 federasyon açısından bağlayıcı olan “Mali Fair Play Düzenlemesi” (FFP) olarak adlandırılan uygulamayı 2011 yılında başlatmıştır. Uygulamanın temel amacı futbol kulüplerinin gelir-gider dengelerini, borçlanma ve ödemelerini kontrollü ayarlamalarını, işletmenin sürekliliği için gerekli finansal önlemleri almalarını sağlamaktır. FFP uygulaması spor çevrelerinde desteklendiği gibi ciddi eleştiriler de almış ve almaya da devam etmektedir. Çalışmamızın amacı FFP düzenlemesinin Avrupa Futbolu genelinde ve Türkiye Süper Ligi Dört Büyük Futbol Kulübü üzerindeki etkilerini analiz etmektir. Çalışmada kullanılan veriler UEFA’nın yayımlamış olduğu 2015 Kulüp Lisanslama ve Kıyaslama Raporundan ve Süper Lig kulüplerinin açıklanmış finansal tablolarından elde edilmiştir. Bu veriler ışığında FFP uygulaması öncesi durum ile sonrası durum karşılaştırmalı olarak analiz edilmiş, sonuç olarak Avrupa genelinde FFP sonrası finansal açıdan bir iyileşme görülürken, çalışmaya konu Türkiye Süper Ligi takımları için aksi durum söz konusudur.

Anahtar Kelimeler:Mali Fair Play, Finansal Fair Play, Futbol Ekonomisi