Tebrik Ediyoruz

Trabzonspor Genel Kongresi,  6 Aralık 2015 tarihinde yaptığı seçimle Muharrem Usta ve ekibini Trabzonspor’u yönetmesi için seçmiş ve bu zor ancak üstesinden gelindiği takdirde çok kıymetli göreve layık görmüşlerdir.

Trabzonspor Başkanı olan Muharrem Usta ve ekibini kutluyor, görevlerinde başarılar diliyoruz. Bu sonucun Trabzonspor camiasına mutluluk, bütünlük ve başarı getirmesini arzuluyoruz.

Bilindiği üzere;

Trabzonspor son 2,5 yıl içerisinde büyük bir kaotik ortama sürüklenmiş, bu süreçte kulübü yönetme gücünü elinde bulunduranlar adeta “Trabzonspor Nasıl Yönetilmemeli”dir dersi vermişlerdir. Trabzonspor’un değerlerinden hızla uzaklaşılmış, camia parçalanmanın eşiğine gelmiş, kulüp mali anlamda tarihin en kötü dönemini yaşamıştır.

Trabzonspor’a büyük bir inanç ve sevgi ile sarılan Trabzonspor taraftarları için bu süreç oldukça acı verici bir noktaya gelmiştir.

Bu kaotik, her aşaması yıkıcı, hatırlandığında acı verecek sürecin artık sonuna geldiğimizi ümit ediyoruz. Ve umuyoruz ki yaşanan bu sürecin en olumlu tarafı Trabzonspor taraftarına ve yeni yöneticilerine“ders vermiş” olmasıdır.

Trabzonspor  artık akıllı, planlı, sistematik ve kurumsal bir yönetim ile yönetilmelidir. 

Joganita olarak geçmişte yaşanan büyük sıkıntıların tekrar yaşanmaması ve Trabzonspor kimliğinin hak ettiği yere ulaşması adına, yaşananlardan da dersler çıkararak, aklınızın hep bir köşesinde bulunması dileğiyle bir yol haritası çıkarmış bulunuyoruz.

 

1-      Temsil Kabiliyeti

Trabzonspor'a gönül verenler değişik coğrafyalardan, değişik siyasi eğilimlerden, değişik kültürel iklimlerden insanlardır. Hiçbirisinin taraftarlığı diğerinin taraftarlığından daha önemli değildir. Trabzonspor Başkanı taraftarları asla "ayrımcı" bir şekilde sınıflandırmamalıdır. Dolayısıyla Kulüp başkanı ve yöneticisi, hiç bir şekilde bir siyasi partinin faaliyetlerinde bulunmamalı, hiçbir siyasi meydanda gözükmemelidir. Trabzonspor başkanı ve yönetim kurulu üyeleri asla yapamayacağı ve yerine getiremeyeceği sözler vermemelidirler. Her cümlelerinde ve her davranışlarında Trabzonspor'u temsil ettiklerini bilmeli ve hep buna göre hareket etmelidirler. Trabzonspor Başkanlığı görevini yürüten kişinin tek ve en önemli titri Trabzonspor Başkanı olmasıdır. Bu asla unutulmamalıdır.

 

2-      Şeffaflık
Trabzonspor Delegeleri kulübün finansal durumu hakkında mali genel kurul beklenmeksizin şeffaf bir şekilde düzenli periyotlarda bilgilendirilmelidir. Trabzonspor asla ve asla yasadışı hiçbir faaliyetin içinde yer almamalı, haksız kazanç elde etmemeli, kimin ödediği belli olmayan bağışlar kabul edilmemeli ve mali ve idari açıdan hesap verilebilir şeffaf yönetim anlayışı geliştirilmelidir.

 

3-      Aidiyet

Trabzonspor bölgenin en büyük sivil toplum kuruluşudur. Trabzonspor, Yöresel Kimlik ve doğaya sahip çıkmalı bu değerlere aykırı hiçbir faaliyette bulunmamalıdır. Trabzonspor doğaya zarar verecek her türlü projeden imtina etmelidir.  Trabzonspor Kulübü, Sosyal ve Kültürel anlamda şehri ile tarihi ile ve ortaya koymuş olduğu tüm değerleri ile iftihar edilecek organizasyonlar ortaya koymalıdır

 

4-      Kimlik

Trabzonspor kimliğinin içine nüfuz etmiş, başkaldırı, isyan ve güçlülere karşı savaş anlayışı geliştirmeli, öncelikle Anadolu kulüpleri olmak üzere tüm dünya coğrafyası ile mutlaka ortak projeler geliştirerek, hem bölgede hem ülkede futbol kültürünün arttırılması yönünde çalışmalar yapmalıdır.

Erkek egemen bir anlayışın yerini, tamamen liyakat esaslı bir anlayış almalı; yaylalarda, sokaklarda, stadyumlarda, deplasmanlarda hep yanımızda olan kadın taraftarlarımızın da ilerleyen süreçte yönetime katılımları sağlanmalıdır.

5-      Eğitim

Mutlaka Trabzonspor Eğitim Kurumları kurulmalıdır. Bu eğitim kurumları hem bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacak yöntem ve metotlarla çalışmalı hem de Trabzonspor bünyesinde görev alan yöneticiler, teknik kurmaylar, futbolcular olmak üzere uluslar arası çalışmalarla birlikte kurum içi eğitime de dönük olarak çalışmalıdır. Trabzonspor’un her kademesinde çağın gerektirdiği donanıma ve vizyona uygun hareket edecek bir kadro sağlanmalıdır.

6-      Bilimsellik ve Araştırma

Trabzonspor’un yapısına uygun, modern teknolojileri de içinde barındıran bir oyuncu laboratuarı oluşturulmalıdır. Bu laboratuarın içinde scouting, analiz ve eğitim birimleri oluşturulmalı ve Trabzonspor tüketen ve değersizleştiren bir anlayıştan, üreten ve değer oluşturan bir anlayışa yeniden dönmelidir.

7-      Tesisleşme

Trabzonspor tesisleşmeye devam etmeli ve Trabzonspor’un tüm tesisleri modern imkanlarla donatılmalıdır. Ancak bu tesisleşme gücünü aldığı şehirden ve coğrafyadan kopacak şekilde değil, şehre ve coğrafyaya güç verecek şekilde yapılmalıdır.

 

 

8-      Yasal Altyapı Sağlama

Trabzonspor profesyonel, ehil ve Trabzonsporlu kişilerce yönetilmeli, Trabzonspor’un icra kurullarına seçilebilmek için asgari kriterler ortak bir karar ve tavırla yeniden düzenlenmelidir. Şüphesiz bu sürecin en önemli aşaması tüzüğün yeni ve güncel bir hale kavuşturulması ve hukuksal zemininin güçlü hale getirilmesidir. Trabzonspor’un hukuku, açık seçik, net,  bir kararda, çağın ve modern hukukun gereklerine uygun  ve dolambaçsız olmalıdır

 

9-      Değer Verme

Trabzonspor yönetimi, taraftarı “almaya mecbur müşteri” tanımlamasından çıkarmalı, Trabzonspor ürünleri almaya gönüllü taraftarını kalite ve ürün çeşitliliği konusunda mutlu etmelidir. Ve Trabzonspor yönetimi, her ekonomik sınıftan taraftarının olduğu bilinciyle hareket etmelidir. Trabzonspor yönetimi müşteriye ürün satan değil, taraftarına değer veren bir anlayış ile hareket etmelidir. Bu süreçte Trabzonspor TV’nin de kurulması artık elzemdir. Trabzonspor taraftarı ulusal medyanın insafına ve manipülasyonlarına mecbur bırakılmamalıdır.

 

10-  Haklara Sahip Çıkma

Trabzonspor’un gasp edilmiş hakları geri alınmadan ve gasp süresi boyunca uğradığı zararların tazmini yapılmadan Trabzonspor haklı olan davasından asla vazgeçmemelidir. Türkiye’de yaşanan sürecin garabeti nedeniyle Uluslar arası camiada atılacak her adım planlanmalı ve kararlılık ile mücadele edilmelidir. Trabzonspor, Hak kaybına müsaade ederse ve yerini doldurulabilir görürse, ilerde kazanabileceği bütün haklarından da feragat etmiş olur.

 

Verdiğiniz sözlerin takipçisi olacağımızı, Doğrularınızda elimizden gelen bütün desteği vereceğimizi, yanlışlarınızda ise en yüksek perdeden karşınızda duracağımızı bilmenizi isteriz.

Saygılarımızla.